Humanost na djelu
Jedna od naših članica, Hanna Omeragić, svojim prisustvom i radom pripomogla je uljepšanju dana 20.12.2015. štićenicima udruženja "Osmijeh Nade".
Druženje članova
21.12.2015. Članovi YPeer organizacije su se odlučili skupiti u hotelu Hollywood na popodnevnom druženju i ručku.
Pismo kampanja
U kampanji za mlade, YouthVoice I i YouthVoice II, koju je podržala Centralna Azija i Istočna Evropa, Mreža vršnjačkih edukatora (YPeer) je sprovela aktivnost u kojoj je sudjelovalo 2 000 mladih ljudi. I to tako što su poslali otvoreno pismo Predsjedniku Predsjedništva BiH, Predsjednicima entiteta FBiH i RS. Sva pisma su odštampana i napisana i na latiničnom i na ćiriličnom pismu.
Radionica za mlade povodom MEĐUNARODNOG DANA BORBE PROTIV AIDS-a – 1.12.2015.
U sklopu obilježavanja Međunarodnog Dana Borbe Protiv AIDSa (1.12.2015.), Partnerstvo za Zdravlje je u suradnji sa Vijećem Mladih općine Ilidža, Institutem za Razvoj Mladih, Mrežom Vršnjačkih Edukatora Y-Peer i Zavodom za Javno Zdravstvo Kantona Sarajevo organizovalo radionicu za mlade pod nazivom „HIV/AIDS I REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE TE RIZICI ZA MLADE” a na kojoj su učestvovali učenici nekoliko škola sa područja Općine Ilidža.
Okrugli sto za predstavnike škola „Značaj preventivne edukacije o reproduktivnom zdravlju i rizici nastali neblagovrmenim preventivnim djelovanjem prema mladim osobama“ 1.12.2015.
S posebnim ciljem skretanja pažnje na značaj blagovremene preventivne edukacije mladih osoba, a u sklopu obilježavanja Međunarodnog Dana Borbe Protiv AIDSa (1.12.2015.), Partnerstvo za Zdravlje je u suradnji sa Vijećem Mladih općine Ilidža, Institutem za Razvoj Mladih, Mrežom Vršnjačkih Edukatora Y-Peer i Zavodom za Javno Zdravstvo Kantona Sarajevo organizovalo Okrugli sto na temu „Značaj preventivne edukacije o reproduktivnom zdravlju i rizici nastali neblagovrmenim preventivnim djelovanjem prema mladim osobama“ a na kojoj su učešće uzeli predstavnici škola sa područja Općine Ilidža.
Obilježavanje MEĐUNARODNOG DANA BORBE PROTIV AIDS-a – 1.12.2015.
Ove godine, Partnerstvo za Zdravlje je pokrenulo inicijativu da se Međunarodni Dan Borbe protiv AIDSa obilježi zajedničkim nastupom organizacija koje djeluju na području Općine Ilidža. Toj inicijativi se se odazvala Udruženja: Mreža Vršnjačkih Edukatora Y-Peer, Institut za Razvoj mladih Kult, Vijeće Mladih Općine Ilidža kao i Zavod Za Javno Zdravstvo Kantona Sarajevo.
Candle Light memorial Day
U svijetu živi više 35 miliona osoba inficiranih HIV-om, a skoro 36 miliona je umrlo od posljedica AIDS-a, tako da je ova bolest vrlo veliki izazov za sve zemlje. Procjenjuje se da se na svakih 8 sekundi nova osoba inficira HIV-om, a na svakih 15 sekundi jedna osoba umre od posljedica AIDS-a!