Misliš da znaš sve o HIV-u?

U našoj zemlji u ovom trenutku HIV nije veliki problem ali...

Šta je HIV?

HIV- Human Immunodeficiency Virus

AIDS – Acquired Immune Deficiency Virus

Humani virus imunodeficijencije tj. HIV je virus koji uzrokuje postepeno uništavanje imunog sistema ljudskog organizma.

Sindrom stečenog gubitka imuniteta (AIDS / SIDA) je najteži oblik bolesti prouzrokovan HIV-om. SIDA nastaje kada se kod HIV+ osobe  javi jedna od oportunističkih infekcija ili kada broj CD4 ćelija u krvi

 padne ispod 200/ mm3 (kod zdrave osobe broj CD4 ćelija je veći od 800 po mm3 krvi)

ŠTA JE TO IMUNI SISTEM:

Imuni sistem tj. odbrambeni sistem organizma predstavlja odbranu tj. zaštitu od infekcija.

HIV se prenosi:

1. Krvlju

2. Spermom i predsjemenom tečnošću

3. Vaginalnim sekretom

4. Majčinim mlijekom

Na slijedeće načine:

1.  Nezaštićenim seksualnim odnosom

(vaginalnim, analnim, oralnim)

2.  Upotrebom nesterilnog pribora za

intravensku upotrebu psihoaktivnih supstanci,

za tetoviranje ili za piercing.

3.  Sa zaražene majke na dijete tokom trudnoće,

    za vrijeme poroda ili tokom dojenja preko majčinog

    mlijeka.

AIDS / SIDA nema karakteristične simptome nego se javljaju simptomi oportunističkih infekcija

 

Oportunističke infekcije su infekcije koje se javljaju kada kod osoba  inficiranih HIV-om imunitet opadne u toj mjeri da se ne može braniti od infekcija od kojih se zdrav organizam  može bez problema odbraniti (npr. upala pluća...).

Kako se HIV sigurno NE prenosi:

-kašljanjem,

-kihanjem,

-rukovanjem,

-korištenjem istog toaleta, peškira, čaša i pribora za jelo,

-boravkom u istoj prostoriji, školi, radnom mjestu ili autobusu, 

-hranom koju je spremila zaražena osoba,

-kupanjem u istom bazenu  sa zaraženom osobom,

-ubodom komarca, ili bilo koje životinje jer se HIV prenosi samo među ljudima.

TESTIRANJE na HIV

Jedini način da se sazna da li je osoba HIV pozitivna je da se testira.

Test otkriva antitijela na HIV. Ta se antitijela javljaju otprilike od 3-6 mjeseci nakon inficiranja virusom, i taj period se zove Window period ili period “prozora”. Prema tome da bi test bio siguran potrebno je testirati se 6 mjeseci  nakon mogućeg datuma inficiranja (zadnjeg rizičnog ponašanja).

Ukoliko se test na HIV pokaže pozitivnim, radi se potvrda rezultata testa. Osoba inficirana HIV-om ne mora da pokazuje znakove infekcije.

AIDS/SIDA se javlja kao  posljednja faza infekcije  HIV-om, u prosjeku od  10-15 godina od trenutka

inficiranja.

Terapija

Još uvijek ne postoji vakcina protiv HIV-a kao ni lijek za AIDS. Sa adekvatnom terapijom  osoba može da ima kvalitetan i dug život i da obavlja svakodnevne aktivnosti koristeći razne lijekove.

Antiretrovirusni lijekovi smanjuju količinu virusa u krvi, a također i u sjemenoj i vaginalnoj tečnosti.

Antiretrovirusno liječenje smanjuje vjerovatnoću prijenosa HIV virusa sa majke na dijete. Ako trudnica ima nemjerljivu količinu virusa u krvi tijekom trudnoće i porođaja vjerovatnoća infekcije je manja od 2%

Negativan rezultat testa na HIV ne znači prevenciju, već samo potvrdu na ponašanja u prošlosti ili da nije prošlo dovoljno vremena da se razviju antitijela.