Međunarodni dan porodice

Međunarodni dan porodice obilježava se svake godine 15. maja u cijelom svijetu. Generalna skupština UN-a je 20. septembra 1993. donijela rezoluciju 47/237 kojom se utvrđuje ovaj dan kao Međunarodni dan porodice. Cilj obilježavanja ovog dana je da se podigne svijest o važnosti porodice, te potakne javnost na pružanje podrške porodicama koje su suočene sa problemima u ekonomskom, društvenom i kulturnom smislu.

Porodica je osnovna jedinica društva. Stoga, ona zahtijeva zaštitu, pomoć i podršku od strane svojih članova, ali i društva kao cjeline. Jedino na taj način svako pojedinačno može dati svoj optimalni doprinos zajednici u kojoj živi. Porodica je zaštićena od strane UN-a i formalno, i to putem Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, Deklaracije o društvenom napretku i razvoju, te Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije protiv žena.

 

I na ovaj dan SOS Dječija sela podsjetila su na činjenicu da 56% od ukupnog broja siromašnih u BiH čine porodice s djecom. U porodicama koje se mogu svrstati u kategoriju najsiromašnijih živi 13% djece, dok 29% djece živi na liniji siromaštva. 


Siromaštvo je najveći pojedinačni uzrok uskraćenosti u razvoju i obrazovanju kod djece. Dok je u 2011. godini zabilježen novi pad nataliteta i to za 5,64%, u siromaštvu živi oko 66% porodica s troje i više djece i 32%o porodica s dvoje djece.

 

U Sarajevu napušteno 79 djece

 

 

Djeca direktno osjećaju sve posljedice naših postupaka. Prema evidencijama JU Kantonalni centar za socijalni rad, samo u Sarajevu tokom 2014. godine napušteno je 79 djece. Teško je proniknuti u motive roditelja koji su mogli napustiti vlastito dijete, možemo samo zamišljati njihovu dob, status, košmare, misli...

 

Obogatimo svoju porodicu!

 

 

Mnogo toga u životu posljedica je čovjekovog ličnog izbora. No, nešto što on ne može birati jeste porodica u kojoj se rađa, ili dijete koje dolazi od njega samog, kako to mudrac jezikom Antigone zaključuje: “Borim se za tebe jer si moj brat. Brata ne može roditi niko drugi do majka.” Upravo stoga što ne možemo odabrati članove svoje porodice, što ne možemo, barem ne direktno, uticati na njihove mane i vrline, prigrlimo ih, zavolimo ih, pristanemo na njih. Obogatimo svoju porodicu, ma kako velika ili mala bila, razumijevanjem i strpljenjem, jer ako se ne osjećamo dobro u vlastitoj porodici, teško da ćemo se osjećati dobro na bilo kojem drugom mjestu.

 

Porodica je zajednica pojedinaca koja treba da omogući svakom njenom članu da pronađe mesto u društvu koje mu pripada. Ona ima veoma značajnu ulogu u razvoju čoveka, ali ne samo čoveka nego društva uopšte. Porodica je posrednik izmedu društva i pojedinca, ali ona vrši više funkcija od bilo koje druge društvene grupe, predstavlja osnovnu ćeliju društva, pa da bi se razvilo zdravo društvo potrebno je razvijati i negovati zdrave odnose u porodici. Porodica, prije svega, treba da bude stabilna socijalna zajednica u kome su partneri ravnopravni, gde postoji međusobna ljubav, poštovanje, razumevanje i povjerenje između njenih članova.